Wednesday, 11 June 2014

RIBE I PTICE, Admira Mujkića i Fikreta Libovca


Izložba skulptura, grafika i objekata: RIBE I PTICE, Admira Mujkića i Fikreta Libovca otvorena je 10.06.2014.g. u okviru 33. pozorišnih igara u Jajcu (Gradska galerija).

Ribolik, aquatint/etching 56x65 cm 2013
No comments:

Post a Comment